powrót
,,Starałem się w ciągu swego długiego zawodu, służyć wedle sił ojczyźnie i ojczystej literaturze tym większą, więc żywię wdzięczność dla tych, którzy to potrafili zrozumieć i ocenić''

 

Od 1992r. szkoła nosi imię wielkiego Polaka Henryka Sienkiewicza i wychowując swoich uczniów stara się kształtować w ich postawach Sienkiewiczowskie ideały zamknięte w pięknym haśle

,,BÓG, HONOR,OJCZYZNA''

TROCHĘ HISTORII
Decyzję o budowie Szkoły Podstawowej nr.1
w Mszanie
Dolnej podjęto 22.04. 1956r.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego
i odc

MISJA SZKOŁY
,,Szkoła lubiana przez wszystkich z sercem. Wolna od wszystkich uprzedzeń i niesprawiedliwości''.

POŁOŻENIE
Szkoła znajduje się w miasteczku Mszana Dolna
Walory klimatyczne i krajobrazowe ściągają tu o każdej porze roku wielu turystów. Doceniamy nasze miasto, dumni jesteśmy z jego historii i osiągnięć.
W szkole realizowany jest program


,,DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE''
przez który uczniowie lepiej poznać mogą swoje korzenie, uczą się szacunku dla historii
i tradycji oraz odpowiedzialności za swoją

OSIĄGNIĘCIA
Rozgłos szkole przyniosły liczne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz konkursach plastycznych
i muzycznych.
Młodzież chętnie bierze w nich udział i reprezentuje szkołę w regionie, kraju a nawet w konkursach międzynarodowych. Efekty działalności dydaktyczno wychowawczej naszych nauczycieli i uczniów przedstawione były niejednokrotnie na łamach prasy. Poszczycić się możemy przede wszystkim wysokimi osiągnięciami naszych sportowców. Niespokojny, ale twórczy duch, który drzemie w uczniach ,,jedynki'' na pewno nie pozwoli by na tych osiągnięciach lista zamknięta została.

MAŁĄ OJCZYZNĘ.

Na lekcjach omawiają tematy związane z budownictwem, rzemiosłem i sztuką ludową oraz poznają jej twórców.
oznaczają położenie geograficzne
i określają rolę swojej miejscowości na tle regionu i kraju.
WIZJA SZKOŁY
Dobrze wychowuje, uczy i przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia.
Posiada dobre programy i podręczniki.
Dba o wszechstronny rozwój uczniów.
Uczy języków zachodnich. Kształci umiejętności korzystania z najnowszych technik informacyjnych.
Proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Posiada bogatą i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno rekreacyjną.
zytanie aktu erekcyjnego odbyła się zaledwie kilka dni po otrzymaniu zezwolenia na budowę-11.09.1960r. Rozpoczęto pracę i już cztery lata później szkoła przyjęła pierwszych uczniów. Liczyła wówczas14 oddziałów Od tamtej pory rozwinęła się znacznie - na przełomie lat 70-80 liczba uczniów wynosiła aż 946 i 26 oddziałów.
Obecnie nasza Publiczna Szkoła Podstawowa liczy 499 uczniów i 22 oddziały.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
DYREKTOR-OGŁOSZENIA
NAUCZYCIELE
PATRON
NASZE PROJEKTY
SAMORZĄD
SPORT
KONKURSY
Z ŻYCIA SZKOŁY
PLAN ZAJĘĆ
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
PRACOWNIE
BIBLIOTEKA
NAJLEPSI UCZNIOWIE
MSZANA I OKOLICE