KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KÓŁKO SZACHOWE

KÓŁKO REGIONALNE

KÓŁKO PLASTYCZNE

KÓŁKO INFORMATYCZNE

ZESPÓŁ MUZYCZNO WOKALNY ,,MINSTRELE"

TURBACZ

TEKWONDO

KURS TAŃCA

KÓŁKO ANGIELSKIE

 

 

STRONA GŁÓWNA

Koło Regionalne działające w naszej szkole powstało w roku szkolnym 2000/2001 z inicjatywy jego opiekunów mgr Marii Szczypki i mgr Jerzego Klina.

Główne zadania:

-zapoznanie z tradycjami i zwyczajami górali Zagórzan,

-poznanie i nauka dawnych zagórzańskich piosenek i przyśpiewek na różne okazje,

-nauka przyśpiewek i piosenek okolicznościowych pisanych przez współczesnych twórców ludowych panią Barbarę Stożek,

-nauka kolęd i pastorałek zagórzańskich, kultywowanie tradycji kolędowania,

-poznanie piękna gwary zagórzańskiej i doskonalenie umiejętności posługiwania się gwarą poprzez wygłaszanie gawęd,

-nauka tańców regionu Zagórzan oraz dawnych zabaw dziecięcych,

-współpraca z kapelą prowadzoną przez Jerzego Klina,

wzbogacanie garderoby Koła o nowe stroje regionalne,

-przygotowywanie z członkami Koła występów na uroczystości szkolne i okolicznościowe.

Członkowie Koła Regionalnego brali aktywny udział w 4 edycjach Zagórzańskich Posiadów organizowanych w naszej szkole,

-występowali podczas uroczystych sesji Rady Miasta,

-przygotowywali program artystyczny dla nauczycieli miasta Mszana Dolna podczas uroczystości nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

-kolędowali w Olszówce podczas II Przeglądu Kolędniczego Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna,

-prezentowali zagórzańskie tańce i przyśpiewki nauczycielom i uczniom europejskich szkół partnerskich podczas wizyt w naszej szkole w ramach realizacji programu SOCRATES-COMENIUS,

-zagórzańską gwarą, pięknym regionalnym strojem, skocznym tańcem i przyśpiewkami witali w murach naszej szkoły wielu szacownych gości: między innymi zaproszonego przez dzieci Rzecznika Praw Dziecka ministra Pawła Jarosza, wizytującego naszą parafię biskupa Jana Szkodonia, przedstawicieli Starostwa Limanowskiego i gospodarzy naszego miasta.

Długo by tu wymieniać imprezy, zaszczyty i osiągnięcia Koła Regionalnego które już od kilku lat jest wspaniałą wizytówką nie tylko naszej szkoły ale i naszego regionu.

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy w każdą środę w godż. 13.35-14.20.

Na zajęcia KOŁA INFORMATYCZNEGO uczęszczają klasy II- III z nauczania początkowego, oraz klasy VI.

W nauczaniu początkowym realizowany jest program ,, Elementy informatyki wnauczaniu zintegrowanym”. Podstawowymi celami kształcenia są:

- rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym.

- przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej.

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem komputerowym.

- rozwijanie zainteresowań i techniką i wdrażanie do świadomego korzystania z niej.

- wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.

Uczniowie poprzez cele ogólne kształcą umiejętności, takie jak:

-samodzielne włącznie i wyłącznie komputera.

- prawidłowe wkładanie i wyjmowanie dyskietki i płyty CD.

- zapoznają się z bezpieczną i higieniczną pracą z komputerem.

- uczą się otwierać i zamykać programy komputerowe takie jak: Notatnik, WordPad, Paint, itp.

- wyszukują informacje w encyklopediach multimedialnych.

- umiejętnie poruszają się po programach komputerowych i grach.

- zapoznają się z pojęciami takimi jak: monitor, klawiatura, myszka, komputer, drukarka, dyskietka, płyta DC- ROM, kursor, spacja, enter, pulpit.

- w podstawowym zakresie obsługują program graficzny Paint, i edytor tekstowy Notatnik, WordPad i Microsoft Word.

Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia i angażują się w każde zadanie które niejednokrotnie wykonują beż żadnej pomocy z mojej strony. Można zauważyć stopniowy rozwój nawet u najsłabszych uczniów. Ćwiczenia które wykonują na zajęciach pozwalają im na stopniowe opanowanie materiału, zapoznanie się z technikami i programami, a gry edukacyjne kształtują proces nabywania umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozwijają spostrzegawczość i sprawność manualną.

Klasa VI uczęszcza na zajęcia nieobowiązkowo.

Na zajęciach kontynuowany jest program z klasy IV i V. Uczniowie poznają działanie nowych programów takich jak: Exel i Baza danych. Powtarzają i rozszerzają wiadomości z zakresu działania Power Pointa, Microsoft Worda, Painta.

Stosowanie różnych programów edukacyjnych i użytkowych, korzystanie z dostępnych źródeł informacji oraz rozwiązywanie problemów poprzez stosowanie podstawowych metod algorytmicznych w dużym stopniu rozwija zdolności i zainteresowania uczniów.

Zajęcia rozwijają samodzielne myślenie ucznia, jego zainteresowanie rozwojem zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowe. Uczniowie dostrzegają korzyści i zagrożenia związane z obsługą i korzystaniem z sieci Internet i gier komputerowych.

W Gimnazjum nr 1 w Mszanie Dolnej zajęcia z wychowania fizycznego dostarczają uczniom mnóstwo satysfakcji i wrażeń. Wymagają one na pewno dużego zaangażowania nie tylko fizycznego, ale także umysłowego. Baza sportowa ciągle powiększana i unowocześniana pozwala na prowadzenie zajęć z różnych dziedzin sportu od gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, unihokej, piłka ręczna) po gimnastykę i lekkoatletykę. Uczniowie klas pierwszych i trzecich poddawani są testom pozwalającym zmierzyć ich poziom sprawności fizycznej. W naszym gimnazjum odbywają się nie tylko zajęcia obowiązkowe. Bardzo dużo czasu uczniowie mogą spędzić na zajęciach dodatkowych. Od kilku lat organizujemy szkolne SKS-y w koszykówce, siatkówce. W naszej szkole odbywają się też zajęcia z piłki nożnej, gdzie Klub Sportowy Turbacz Mszana Dolna zrzesza dużo młodzieży w tej dyscyplinie sportu zarówno w klasach gimnazjum jak i w szkole podstawowej. Treningi odbywają się w poniedziałki i piątki o godzinie 16.00 a dla szkółki piłkarskiej w soboty o 14.30 przy ZSZ nr 1 przy ulicy Starowiejskiej. Zajęcia te nie tylko cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, ale także są świetną bazą szkoleniową. Treningi prowadzą mgr Grzegorz Szynalik trener II klasy piłki nożnej oraz Adam Stadnik. Dzięki temu szkoła odnosi wiele sukcesów zarówno w piłce nożnej jak i w innych dyscyplinach sportu takich jak piłka ręczna , lekkoatletyka, pika koszykowa. Organizowane są również zajęcia z techniki i taktyki w koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. Taka ilość dodatkowych zajęć pozwala nam osiągać dobre rezultaty w rozgrywkach międzyszkolnych na różnym szczeblu - od zawodów miejskich po wojewódzkie. Opisy i zdjęcia z imprez szkolnych możecie znaleźć na szkolnej stronie internetowej. Tutaj

 

Koło plastyczne prowadzone jest przez mgr Dorotę Wańczyk w każdą środę od godz, 13. 30. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas III - VI.

Zadania realizowane na zajęciach są przede wszystkim związane z dekoracją szkoły,(korytarzy i okien).

Techniki plastyczne na pewno w dużym stopniu budzą zainteresowanie zajęciami. Malowanie witraży specjalnymi farbami, malowanie na szkle, wykonanie ozdób z masy solnej, gipsu, wykonywanie nietypowych kartek z papieru, oraz papieru czerpanego sprawia że uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia.

Techniki te trudno realizuje się na lekcjach plastyki gdyż są one pracochłonne, drogie i wymagają niewielkiej grupy osób.

Niektóre prace które uczniowie wykonują na zajęciach są sprzedawane a dochód z nich przeznaczony jest na zakup materiałów plastycznych.

Zajęcia rozwijają u uczniów zdolności manualne, spostrzegawczość, myślenie estetykę dbania o otoczenie i potrzebę tworzenia czegoś pożytecznego i potrzebnego mającego zastosowanie w codziennym życiu. Często na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z tradycjami i świętami które obchodzimy w naszych domach rodzinnych.