PRACOWNIA LICZY 15 STANOWISK KOMPUTEROWYCH PODŁĄCZONYCH DO INTERNETU + SERWER. UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PRACOWNI NIE TYLKO PODCZAS ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH. KOMPUTERY UDOSTĘPNIONE SĄ NA PRZERWACH I PO LEKCJACH ORAZ NA INNYCH PRZEDMIOTACH.
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
POWRÓT
PRACOWNIA PLASTYCZNA
PRACOWNIA WYPOSAŻONA JEST W TELEWIZOR, VIDEO I ODTWARZACZ DVD ORAZ DOSTĘP DO INTERNETU Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PROJEKTORA. POSIADA TAKŻE BOGATĄ BIBLIOTEKĘ W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ ALBUMY, KSIĄŻKI, CZASOPISMA ITP. UKAZUJĄCE SZTUKĘ DAWNĄ I WSPÓŁCZESNĄ ORAZ KSIĄŻKI OPISUJĄCE TECHNIKI PLASTYCZNE, WZORY I PROPOZYCJE CIEKAWYCH ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH. UCZNIOWIE SAMI WZBOGACAJĄ BIBLIOTEKĘ WE WŁASNORECZNIE WYKONANE ALBUMY O EPOKACH, TECHNIKACH PLASTYCZNYCH I REGIONIE ZAGÓRZAŃSKIM. WSZYSTKIE MATERIAŁY I KSIĄŻKI SŁUŻĄ UCZNIOM JAKO POMOCE DYDAKTYCZNE NA LEKCJACH PLASTYKI.
PRACOWNIA PRZYRODNICZO- MATEMATYCZNA.
PRACOWNIA WYKORZYSTYWANA JEST PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM, WYPOSAŻONA JEST W POMOCE DYDAKTYCZNE, PLANSZE, AKWARIUM I HODOWLĘ CHOMIKÓW. UCZNIOWIE NIE TYLKO POZNAJĄ ŻYCIE ZWIERZĄT Z PODRĘCZNIKÓW ALE OPIEKUJĄC SIĘ ZWIERZĘTAMI DBAJĄ O NIE. ZAJMUJĄ SIĘ TAKŻE WRAZ Z NAUCZYCIELEM PRZYRODY KWIATAMI NA KORYTARZACH I W
SZKOŁA PODSTAWOWA POSIADA TAKŻE PRACOWNIĘ POLONISTYCZNĄ I HISTORYCZNĄ A GIMNAZJUM PRACOWNIE FIZYCZNO- CHEMICZNO-BIOLOGICZNĄ I KOMPUTEROWĄ. W TYM ROKU SZKOLNYM SZKOŁA ZOSTAŁA
WYPOSAŻONA W NOWE KOMPUTERY KTÓRE SŁUŻĄ UCZNIOM GIMNAZJUM, A PRACOWNIA FIZYCZNO-CHEMICZNO - BIOLOGICZNA MA STAŁY DOSTĘP DO INTERNETU I PROJEKTOR JAKO DODATKOWY ŚRODEK DYDAKTYCZNY DO WYKORZYSTANIA NA ZAJĘCIACH. JEST TO JEDNA Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SAL W NASZEJ SZKOLE. WYPOSAŻONA W SPRZĘT AUDIO- WIZUALNY: TV, VIDEO, DVD A TAKŻE KOMPUTER I RZUTNIK PISMA SPRAWIA, ŻE LEKCJE BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI SĄ UROZMAICONE A PRZEZ TO ATRAKCYJNE. ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ŚRODKU DYGESTORIUM UMOŻLIWIA WSZYSTKIM DOKŁADNĄ OBSERWACJĘ PRZEPROWADZANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA DOŚWIADCZEŃ. WSZYSTKIE PRZYRZĄDY I POMOCE CHOWANE SĄ NA ZAPLECZU LUB W SZAFKACH POSIADAJĄCYCH SZYBY PRZEZ KTÓRE MOŻNA ZOBACZYĆ CO JEST W ŚRODKU I SZYBKO ODNALEŹĆ WŁAŚCIWY MODEL CZY TEŻ POTRZEBNĄ PLANSZĘ.
OGRÓDKU SZKOLNYM.