SZOPKI BETLEJEMSKIE

Tradycją naszej szkoły są różne konkursy które odbywają się cyklicznie w zależności od pory roku. Zimową porą gdy nadchodzą. Święta Bożego Narodzenia uczniowie wykonują wiele prac plastycznych związanych z tradycjami naszego regionu zagórzańskiego. Na ogłoszony szkolny konkurs ,,Szopka Betlejemska” klasy IV-VI wykonały piękne prace, które będą dekoracją szkoły. Jury miało bardzo trudny wybór podczas oceny prawie 30-stu szopek, nagrodzono i wyróżniono około 36 uczniów. Pod uwagę były brane kategorie wiekowe, praca indywidualna i grupowa. Nagrody sponsorowała Rada Rodziców naszej szkoły za co bardzo dziękujemy.

 

 

,,JAN PAWEŁ II SŁUGA MIŁOSIERDZIA"

POD TYM TYTUŁEM ODBYŁ SIĘ W TYM ROKU SZKOLNY KONKURS PLASTCZNY, UCZNIOWIE KLAS IV-VI MIELI ZA ZADANIE WYKONAĆ OBRAZ PRZEDSTAWIAJĄCY PORTET NASZEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II. NAJŁADNIEJSZE PRACE NAGRODZONE ZOSTAŁY DODATKOWĄ OCENĄ Z PRZEDMIOTU- PLASTYKA I PUNKTAMI Z ZACHOWANIA, ORAZ BYŁY OZDOBĄ GAZETKI SZKOLNEJ NA KORYTARZU.

 

ADAMCZYK MAREK KL VB
KAMILA NAWIEŚNIAK KL VB
ANNA WOJTAS KL VB
MARIUSZ CZYSZCZOŃ KL VB
MONIKA GRZESIAK KL VB
MARTA KRZYSZTOFIAK VA
MARTYNA STOZEK VB
ALEKSANDRA LIPIEŃ KL VA