powrót

Spojrzenie w Przyszłość.

Od 15 marca 2008 r. w Zespole Szkół nr 1 trwa realizacja projektu „Spojrzenie w przyszłość”, którego głównym celem jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży, odciągnięcie ich od wirtualnego świata gier i zainteresowanie tematyką sztuki, teatru i języka.

Co tydzień w soboty w szkole odbywają się otwarte dla wszystkich bezpłatne warsztaty plastyczne, teatralne i językowe prowadzone zamiennie przez około 12 studentów i licealistów pod patronatem dyrekcji i pedagogów ZSM nr 1. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, między 9, a 11.30. Dotychczas wzięło w nich udział około 70 dzieci. Czas trwania projektu obejmuje około 10 tygodni (3 miesiące). Podsumowaniem projektu będzie festyn, podczas którego dzieci będą miały okazję zaprezentować wyniki swoich działań. Spotkanie połączone będzie z wystawą prac plastycznych, konkursami, rozgrywkami sportowymi, loterią i przedstawieniem teatralnym. Owym tajemniczym przedstawieniem będzie bajka, której scenariusz i wykonanie jest zasługą dzieci biorących udział w warsztatach teatralnych i ich opiekunów. Finalizacja projektu zbliża się nieubłaganie. 31.05. 2008r. odbędą się ostatnie zajęcia. Jeżeli jednak zainteresowanie zajęciami wciąż będzie duże, planujemy uruchomić w przyszłym roku serię warsztatów poświęconych podróżom i związanym z nimi odkrywaniu świata kontynuując zarazem warsztaty plastyczne, teatralne i językowe.