Protokół z wewnątrzszkolnego konkursu o św. Janie Pawle II

Na początku kwietnia 2014 r. dzieci klas 0-6 ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej zostały zaangażowane w Wewnątrzszkolny Konkurs o Św. Janie Pawle II w związku z Uroczystością Jego Kanonizacji. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci Osobą św. Jana Pawła II, Jego życiem, wypowiedziami i ideałami. Uczniowie klas 0-1 wykonali prace plastyczne na temat: „ Papież kochał dzieci”.
W klasach 2-3 dzieci pisały list do Papieża lub krótko prezentowały Jego dzieciństwo. Czwarte klasy miały za zadanie napisać list do Ojca św. na temat wymarzonego domu rodzinnego lub opisać na podstawie wybranych przemówień i spotkań z dziećmi, w jaki sposób Papież rozumiał świat dziecka, albo też w formie opowiadania przedstawić dzieciństwo Karola Wojtyły. W klasach 5 i 6 uczniowie po zapoznaniu się ze szczegółowym życiorysem Jana Pawła II pisali test podczas katechezy.

Terminem realizacji konkursy był
16.04.2014r . , a jego organizatorami były: S. Krystyna Wiatr i S. Jolanta Bielińska.
Kilka dni przed Uroczystością Kanonizacji Jana Pawła II ( która miała miejsce 27.04.2014r) wyróżnione prace plastyczne oraz literackie utworzyły wystawę umieszczoną na korytarzu szkolnym. Została do niej dołączona lista uczniów klas 5 i 6, którzy otrzymali ocenę celującą za udzielenie prawidłowych odpowiedzi podczas pisania testu.

Wyniki przeprowadzonego konkursu o św. Janie Pawle II:

Klasy 0-1 91 osób otrzymało wyróżnienie

Klasy 2-4 1 miejsce- 29 osób
2 miejsce- 28 osób
3 miejsce- 12 osób

Klasy 5 i 6 1 miejsce- 27 osób
2 miejsce- 44 osoby
3 miejsce- 15 osób

Dzieci, które uzyskały wyróżnienie oraz zajęły I miejsce, otrzymały ocenę celującą, za zajęcie II miejsca- ocenę bardzo dobrą, a za trzecie miejsce- ocenę dobrą.

Nagrody rzeczowe w postaci książeczek z życiorysem Papieża, obrazków i słodyczy zostały ufundowane przez Księdza Proboszcza Tadeusza Mrowca z Parafii Miłosierdzia Bożego.