Przybyła z dalekiej krainy wróżka obdarzyła dzieci szczególnymi darami: przyjaźni, uśmiechu, życzliwości, pracowitości i ostrożności. Po złożeniu uroczystego ślubowania na sztandar szkoły w którym pierwszaki obiecały przestrzegać wszystkich szkolnych zasad, zostały pasowane kolorowym ołówkiem na uczniów sienkiewiczowskiej szkoły.

Ceremonii pasowania dokonała dyrektor ZSM Nr1 Anna Górska .Z rąk wicedyrektor Stanisławy Łabuz i wychowawczyń uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i książeczki. Wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcia, a na koniec czekała jeszcze słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców. Całej uroczystości przyglądały się przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli miejskich ze swoimi wychowawczyniami - ich bowiem takie święto czeka w przyszłym roku.

Dyrektor szkoły podziękowała wychowawczyniom paniom : Magdalenie Nawieśniak ,Izabeli Staroń , Marii Szczypce za przygotowanie uczniów do uroczystości oraz Rodzicom za pomoc w jej organizacji.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zostanie w pamięci najmłodszych uczniów ZSM Nr1.

mgr Izabela Staroń.

Galeria

Galeria