powrót

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Projekt będzie realizowany w ciągu trzech lat (corocznie w jednej klasie pierwszej) od 2009 do 2011 roku.

Program realizowany z wykorzystaniem teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera będzie służył wykryciu u każdego dziecka dominującej inteligencji. Pracując nad dominującą inteligencją będzie można rozwijać u każdego dziecka tę słabszą. Teoria Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, zakłada, że  człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno – logiczną, wizualno – przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną.

Pierwszy etap realizacji Projektu w naszej szkole rozpoczęła klasa Ic, obecnie uczniowie klasy drugiej kształcenia zintegrowanego. W projekcie uczestniczy 100% jej uczniów. Od 1 września 2009 roku praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych, na które przeznaczono 50 godzin lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe realizowane są dwa razy w tygodniu: jedna godzina w poniedziałki i w czwartki dwie godziny. Dzieci otrzymały dodatkowe pomoce dydaktyczne za kwotę 8000 zł, które wywołały radość i zaciekawienie.

Nauczyciel realizujący projekt: mgr Anna Miśkowiec galeria

W ramach podsumowania I etapu Projektu " Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" dnia 17 grudnia 2009 roku odbył się pokaz efektów pracy uczniów. Zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mszana Dolna pan Tadeusz Filipiak, Przewodniczący Komisji Oświaty pan Eugeniusz Sieja, Dyrektor Szkoły pani Anna Górska, Wicedyrektor pani Stanisława Łabuz, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Grażyna Nawara, Siostra Teresa Jacek, rodzice, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej podziwiali wspaniałą prezentację w wykonaniu uczniów klasy II c.

W przedstawieniu pt. „Rok i miesiące” dzieci wykazały się swoimi umiejętnościami aktorskimi. Pochwaliły się pięknymi pracami, które samodzielnie wykonały na dodatkowych zajęciach Projektu. Były to prace plastyczne, propozycje gier „ ściganek” dla całej rodzinki, a także kolorowe kapelusze, krawaty, naszyjniki, kolczyki, bransoletki, które dzieci zaprezentowały podczas letniego pokazu mody. Zebrani goście podziwiali również talenty muzyczne i taneczne swoich pociech. Spotkanie zakończyło się kolędowaniem i świątecznymi życzeniami. Podsumowując należy jeszcze raz podkreślić, iż realizacja zadań w ramach Projektu znacząco wpłynęła na wszechstronny rozwój dziecka, wyzwoliła pomysłowość i kreatywność uczniów, była twórczym wyzwaniem dla nauczyciela.
W II etapie Projektu wezmą udział uczniowie kl. I B pod kierunkiem wychowawcy pani Marii Szczypki.

wychowawca klasy II c : mgr Anna Miśkowiec galeria

Fot: Anna Filipiak

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem,

każdy ma swój czas i porę…”

K. Datkun-Czerniak

 

Pod takim hasłem klasa IB rozpoczęła od 1.02.2010r. realizację II etapu Projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa. Jego realizacja odbywa się podczas zajęć obowiązkowych i w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 50 godzin. Zajęcia te odbywają się według harmonogramu dwa razy w tygodniu: w czwartek-2 godziny i w piątek-1 godzina. Dzieci korzystają ze specjalnie dobranego na potrzeby Projektu zestawu środków dydaktycznych, który przekazała klasa IIC po zakończeniu realizacji I etapu. Dziecięce Ośrodki Zainteresowań zostały wzbogacone o plansze, książeczki i film z zakresu ekologii oraz akwarium. Te środki dydaktyczne podarowali Rodzice, po zapoznaniu się ze wstępną diagnozą swoich dzieci.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia przyrodnicze, plastyczne, muzyczno-ruchowe, wszelkie doświadczenia kształtujące inteligencję naukową, zabawy w teatrzyku kukiełkowym , który wzbogacili o nowe lalki, wykonane przez siebie na bazie drewnianej łyżki. Dzieci chętnie sięgają po Mozaikę XXL,Studnię Jakuba, Tuby Pieksi i Gąsienice, Korale Matematyczne oraz zestawy Logico.Pracują we własnym tempie,uczą się poprzez działanie na miarę i wsposób dostosowany do poziomu rozwoju każdego ucznia i zgodny z jego profilem inteligencji. galeria

Nauczyciel realizujący II etap Projektu: mgr Maria Szczypka