Wszystkie te działania przyniosły oczekiwany efekt. W naszej szkole uczniowie „nie robią łaski- noszą odblaski, dlatego zasługują na oklaski”. Bez względu na rozstrzygnięcia konkursowe już dzisiaj czujemy się zwycięzcami, gdyż każdy uczeń naszej szkoły został wyposażony w niezbędną wiedzę i element odblaskowy, baza placówki wzbogacona w specjalne kamizelki odblaskowe, a podjęte działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa integrowały różne grupy dorosłych. Błyszczymy więc przykładem z daleka! Koordynatorami akcji ,,Odblaskowa szkoła” są : mgr Jolanta Strama - Morawska w klasach 0-III i mgr Urszula Batko w klasach IV-VI.

 

GALERIA