Przedsięwzięcie to było częścią trwającego

od kwietnia ubiegłego roku programu edukacyjno-naukowego pt. „Wielka wojna w

Małopolsce - pamięć i tożsamość”, realizowanego pod honorowym patronatem Marka Sowy

– Marszałka Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Jana Szymczaka – Prezesa Zarządu

Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Historii Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Jego celem jest promocja i poszerzenie wiedzy o operacji limanowsko-

łapanowskiej, która rozgrywała się na obszarze od południowych przedmieść Krakowa po

Karpaty w grudniu 1914 roku. Także nasi uczniowie i nauczyciele włączyli się w

aktywny udział w tym projekcie.

W czerwcu 2014 roku, po warsztatach merytorycznych dla nauczycieli historii

przeprowadzonych w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, odbyły się eliminacje

szkolne, w których wyłoniono uczniów reprezentujących ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej

w kolejnych rozgrywkach. Przedstawiciele Szkoły Podstawowej zmierzyli się w grze

strategicznej „Władcy Beskidów – bitwa limanowska 1914”, natomiast gimnazjaliści w

kooperacyjnej grze pt. „Walec Parowy 1914”.

We wrześniu gościliśmy autorów gier – panów Daniela Budacza i Kamila Dębskiego oraz

kustosz Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej- panią Magdalenę Dyląg, którzy

przeprowadzili specjalne zajęcia dla naszej ekipy.

Dnia 22 września 2014 roku trzy zespoły przedstawicieli Gimnazjum Miejskiego nr 1-

Bartłomiej Piekarczyk i Bartłomiej Łabuz, Dominik Kawecki i Michał Panek oraz Damian

Kawecki i Marcin Starmach, udali się do Limanowej na rozgrywki półfinałowe, podczas

których wszyscy zakwalifikowali się do ścisłego finału rejonowego.

Dzień później przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1- Jan Kaletka, Mateusz Habieda i

Filip Panek, wzięli udział w „planszowych” potyczkach w swojej kategorii wiekowej.

Dnia 29 września 2014 roku Finał Turnieju Gier Edukacyjnych „Wielka Wojna w Małopolsce

– pamięć i tożsamość” „Walec Parowy 1914” . Reprezentująca naszą szkołę drużyna w

składzie Bartłomiej Piekarczyk i Bartłomiej Łabuz zajęła I miejsce.

Wszyscy uczestnicy Turnieju poszerzyli swoją wiedzę historyczną w atrakcyjny sposób, a

także udoskonalili współpracę w zadaniach grupowych.

Gratulujemy!

mgr Małgorzata Kołodziejska- nauczyciel historii