powrót

ZHP W ZSM NR 1

 

W naszej szkole działają dwie gromady zuchowe oraz harcerze należący do drużyny starszoharcerskiej.

Drużynową ,,Leśnej Gromady'' jest phm Grażyna Staroń. W jej skład wchodzą zuchy z klasy IIIa.

Drużynową ,,Słonecznej Gromady'' jest pwd Maria Szczypka. W jej skład wchodzą uczniowie z klasy IIc. Drużynę starszoharcerską prowadzą drużynowe Anna Filipiak i Adrianna Jakubiak.

Gromady zuchowe i drużyna harcerska corocznie realizują podczas zbiórek zuchowych i harcerskich program oparty na planie pracy Gorczańskiego Hufca ZHP w Mszanie Dolnej oraz na propozycjach zuchów, harcerzy i drużynowych zgodnie z założeniami metodyki zuchowej i harcerskiej.

Na zbiórkach zuchy i harcerze zdobywają sprawności, poznają historię ZHP, a przede wszystkim uczą się piosenek, pląsów oraz gier i zabaw zuchowych i harcerskich.

 Zuchy i harcerze naszej szkoły aktywnie uczestniczą w uroczystościach miasta Mszana Dolna, imprezach i akcjach organizowanych przez Hufiec Gorczański ZHP oraz włączają się w życie szkolne:

-Pełnią warty na cmentarzu podczas Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości.

-Uczestniczą w apelach klas O-III oraz klas IV – VI i Gimnazjum z okazji Święta Niepodległości. –Przekazują Światło Betlejemskie w kościele, urzędach i zakładach pracy w naszym mieście.

-Uczestniczą w kolędowaniu w kościele św. Michała.

-Biorą udział w konkursie pisanek.

-Uczestniczą w zakończeniu roku szkolnego.

-Corocznie zuchy i harcerze naszej szkoły wyjeżdżają na obóz harcerski do Pobierowa.

GALERIA